Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Peltolan Maatila Oy
Huutjärventie 240, 49200 Heinlahti
Puh 040 7503661
sähköposti: sakari@peltolanmakihighland.fi
www.peltolanmakihighland.fi
Y tunnus 23697357

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Sakari Peltola
Puh 040 7503661
sähköposti: sakari@peltolanmakihighland.fi

3. Rekisterin nimi
Peltolan Maatila Oy uutiskirjerekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Peltolan Maatila Oy:n tuotteista ja tapahtumista tiedottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Sähköpostiosoite.
Suostumus Peltolan Maatila Oy:n uutiskirjeen lähettämiseen.

6. Säännönnmukaiset tietolähteet
Käyttäjä antaa itse tietonsa www.peltolanmakihighland.fi -sivustolla.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Peltolan Maatila Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä ja kumppaneilla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.